در دیدار استاندار کرمانشاه با رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ در دیدار استاندار کرمانشاه با رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب منطقه‌ی آزاد قصرشیرین بصورت ویژه پیگیری شد. پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید مرکز تجمیعی خدمات دندانپزشکی گیلانغرب افتتاح شد

در دیدار استاندار کرمانشاه با رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

در دیدار استاندار کرمانشاه با رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب منطقه‌ی آزاد قصرشیرین بصورت ویژه پیگیری شد.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
در اورهال بالگرد‌ها به خودکفایی کامل رسیده ایم