در رقابتهای لیگ برتر کشور، تیم شهرداری کرمانشاه در رقابتهای لیگ برتر هاکی کشور در جایگاه سوم ایستاد. پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید کرمانشاه به قطب پتروشیمی کشور تبدیل می‌شود

در رقابتهای لیگ برتر کشور،

تیم شهرداری کرمانشاه در رقابتهای لیگ برتر هاکی کشور در جایگاه سوم ایستاد.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
اجرای طرح ملی "نشاط" در کرمانشاه