دقایقی پیش، زلزله ای به بزرگی ۳ سنخواست در خراسان شمالی را لرزاند. این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین با طول جغرافیایی ۵۷.۰۲ و عرض جغرافیایی ۳۷.۱۵۳ به وقوع پیوست. این زمین لرزه در فاصله ۱۶ کیلومتری سنخواست، ۲۴ کیلومتری شوقان در خراسان شمالی و ۴۱ کیلومتری ریواده در خراسان رضوی به وقوع پیوست. […]

 دقایقی پیش، زلزله ای به بزرگی ۳ سنخواست در خراسان شمالی را لرزاند.

این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین با طول جغرافیایی ۵۷.۰۲ و عرض جغرافیایی ۳۷.۱۵۳ به وقوع پیوست.

این زمین لرزه در فاصله ۱۶ کیلومتری سنخواست، ۲۴ کیلومتری شوقان در خراسان شمالی و ۴۱ کیلومتری ریواده در خراسان رضوی به وقوع پیوست.

 

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
۳۱۸ خانه هلال در کرمانشاه ایجاد می‌شود