سرویس کرمانشاه _ تخریب بنای تاریخی و ارزشمند خانقاه اخوت در کرمانشاه بازتاب‌ها و واکنش های گوناگونی در بین اهل فرهنگ و دغدغه مندان در پی داشته است. استاد محمدعلی سلطانی پژوهشگر برجسته ایران مطلبی در این باره به نگارش درآورده‌اند که در ادامه مطالعه می‌کنید: پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید یک […]

سرویس کرمانشاه _ تخریب بنای تاریخی و ارزشمند خانقاه اخوت در کرمانشاه بازتاب‌ها و واکنش های گوناگونی در بین اهل فرهنگ و دغدغه مندان در پی داشته است. استاد محمدعلی سلطانی پژوهشگر برجسته ایران مطلبی در این باره به نگارش درآورده‌اند که در ادامه مطالعه می‌کنید:

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
شهادت مامور ناجا در درگیری با سارقین مسلح درکرمانشاه