امید قادری با اشاره به قرار گرفتن پنج اثر تاریخی استان در فهرست آثار ملی منقول کشور، اظهار کرد: در جلسه شورای ملی ثبت میراث فرهنگی کشور، پرونده پنج اثر منقول تاریخی استان برای ثبت ملی شدن مورد داوری قرار گرفت. وی تصریح کرد: در این جلسه با دفاعیاتی که کارشناسان میراث فرهنگی استان از […]

امید قادری با اشاره به قرار گرفتن پنج اثر تاریخی استان در فهرست آثار ملی منقول کشور، اظهار کرد: در جلسه شورای ملی ثبت میراث فرهنگی کشور، پرونده پنج اثر منقول تاریخی استان برای ثبت ملی شدن مورد داوری قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در این جلسه با دفاعیاتی که کارشناسان میراث فرهنگی استان از پنج پرونده ارسال شده داشتند، اعضای شورای ملی ثبت میراث فرهنگی کشور این آثار را واجد ارزش دانسته و با قرارگرفتن آنها در فهرست آثار ملی موافقت کردند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان افزود: یک پیکره تاریخی از خسروپرویز پادشاه ساسانی معروف به “کُلِ جوبِر” که سالها پیش در محدوده تاق بستان کشف شده و اکنون در موزه سنگ تاق بستان نگهداری می شود از جمله این آثار است که در فهرست آثار ملی کشور قرار گرفت.

وی همچنین از ثبت ملی شدن سه تابلوی نقاشی تاریخی کرمانشاه در این نشست خبرداد و گفت: تابلوی نقاشی شهادت امام حسین(ع) و حضرت علی اکبر(ع)، تابلو نقاشی امام حسین(ع) و زعفر جنی و تابلو نقاشی شمایل حضرت ابوالفضل(ع) در شط فرات سه اثر دیگر ثبت ملی شده کرمانشاه در جلسه شواری ملی ثبت میراث فرهنگی کشور بود.

به گفته این مسئول، یکی از این تابلوها منسوب به دوره قاجار، یکی دیگر مربوط به دوره قاجار و سومین تابلو هم مربوط به دوره پهلوی اول است.

قادری به ثبت ملی شدن یک تابوت سنگی تاریخی استان هم اشاره و اظهار کرد: این تابوت سنگی تاریخی نیز اکنون در موزه میراث فرهنگی استان نگهداری می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان تصریح کرد: این تابوت سنگی حدود دهه هفتاد در شمال شهر ماهیدشت کشف شد و باتوجه به تزییناتی که داخل آن وجود دارد، به نظر می رسد که مربوط به دوره اشکانی باشد. البته نمونه چنین تابلوهایی تاکنون در همدان و کنگاور هم کشف شده است./ایسنا

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
روسیه سه دیپلمات اروپایی را اخراج کرد