در حال حاضر ۵۰ واحد تکثیر و تولید ماهیان زینتی در استان کرمانشاه مشغول فعالیت هستند. در ایران و به تبع آن در استان کرمانشاه هم این صنعت چند وقتی است مورد تـوجه قرار گرفته است و حالا در کرمانشاه ۵۰ مرکز تکثیر و تولید ماهی‌های زینتی راه اندازی شده است. به گفته مدیرکل شیلات […]

در حال حاضر ۵۰ واحد تکثیر و تولید ماهیان زینتی در استان کرمانشاه مشغول فعالیت هستند.

در ایران و به تبع آن در استان کرمانشاه هم این صنعت چند وقتی است مورد تـوجه قرار گرفته است و حالا در کرمانشاه ۵۰ مرکز تکثیر و تولید ماهی‌های زینتی راه اندازی شده است.

به گفته مدیرکل شیلات استان کرمانشاه سالانه ۴ و نیم میلیون قطعه ماهی‌های زینتی در استان تولید می‌شود.

 

 

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
تیراندازی مرگبار در «ولانس» فرانسه