ایسنا/کرمانشاه دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه گفت: تا پیش از تعطیلات عید نوروز طلب ۲۰۰ نفر دیگر از مالباختگان پرونده موسوم به گلیم و گبه پرداخت خواهد شد. شهرام کرمی در جمع خبرنگاران، در تشریح آخرین وضعیت پرداخت مطالبات مالباختگان پرونده گلیم و گبه کرمانشاهان اظهار کرد: حدود چهار سال پیش بود که این […]

ایسنا/کرمانشاه دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه گفت: تا پیش از تعطیلات عید نوروز طلب ۲۰۰ نفر دیگر از مالباختگان پرونده موسوم به گلیم و گبه پرداخت خواهد شد.

شهرام کرمی در جمع خبرنگاران، در تشریح آخرین وضعیت پرداخت مطالبات مالباختگان پرونده گلیم و گبه کرمانشاهان اظهار کرد: حدود چهار سال پیش بود که این پرونده تشکیل شد و دستگاه قضایی برای به سرانجام رساندن این پرونده تاکنون اهتمام جدی داشته است.

وی تصریح کرد: این پرونده حدود ۱۳ هزار مالباخته داشت که با فروش اموال متهم، طلب بخش اعظم این مطالبات پرداخت شده و در حال حاضر مطالبات تعداد اندکی از مالباختگان باقی مانده است.

دادستان کرمانشاه تعداد مالباختگانی که هنوز مطالبات آنها پرداخت نشده را ۴۳۰ نفر اعلام کرد و افزود: جمع کل طلب این ۴۳۰ نفر حدود ۲۳ میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر اموال کمی از متهم برای فروش و تسویه مطالبات این افراد باقی مانده، اعلام کرد: خوشبختانه اخیرا با کار مضاعف و رایزنی موفق شدیم مقداری از اموال متهم را بفروش برسانیم تا بتوانیم بخش دیگری از مطالبات این افراد را پرداخت کنیم.

کرمی تاکید کرد: با پولی که از فروش بخش دیگری از اموال متهم بدست آمده، تا پیش از تعطیلات عید نوروز طلب قریب به ۲۰۰ نفر دیگر از مالباختگان این پرونده را تسویه خواهیم کرد.

وی در ادامه با تاکید براینکه دولت هیچ پولی را برای پرداخت مطالبات مالباختگان گلیم و گبه پرداخت نکرده، اظهار کرد: تصور می شود که دولت در این پرونده پولی برای مطالبات مالباختگان پرداخت کرده که اینچنین نیست و تمام پول پرداخت شده از محل فروش اموال متهم بوده است.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
والدین نگران نباشند؛ حضور دانش‌آموزان در مدارس اجبارینیست

دادستان کرمانشاه افزود: در این پرونده دولت یک نهاد(موسسه ملل) را نماینده کرد تا اموال محکوم علیه را تصاحب کند و پول آن را به دستگاه قضایی بدهد تا ما نیز به مالباختگان پرداخت کنیم.

انتهای پیام