در روزهای پایانی هفته؛ سامانه ی جدید بارشی روزهای پنجشنبه و جمعه جو استان کرمانشاه را متاثر می کند. پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید آسمان ایران، امن‌ترین آسمان/ اجازه نگاه چپ به کشورمان را نمی‌دهیم

در روزهای پایانی هفته؛

سامانه ی جدید بارشی روزهای پنجشنبه و جمعه جو استان کرمانشاه را متاثر می کند.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
امسال هتل پارسیان کرمانشاه با شعار «سین هشتم سلامتی» نوروز 1400 را آغاز کرد