ایسنا/کرمانشاه توزیع ۱۰ هزار بسته معیشتی به همت سازمان بسیج سازندگی کرمانشاه و همکاری ستاد اجرایی فرمان امام(ره) بین نیازمندان و آسیب دیدگان از کرونا در استان کرمانشاه اغاز شد. پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید آخرین وضعیت استان کرمانشاه در رنگ‌بندی کرونا

آغاز توزیع 10 هزار بسته معیشتی در کرمانشاه

ایسنا/کرمانشاه توزیع ۱۰ هزار بسته معیشتی به همت سازمان بسیج سازندگی کرمانشاه و همکاری ستاد اجرایی فرمان امام(ره) بین نیازمندان و آسیب دیدگان از کرونا در استان کرمانشاه اغاز شد.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
اعضای ستاد انتخابات استان کرمانشاه منصوب شدند