دومین گروه از دانشجویان بین الملل در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی کرمانشاه در نیمسال دوم تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ پذیرش شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رییس دانشگاه صنعتی کرمانشاه گفت: به منظور تحقق اهداف، سیاست‌های کلان و ارتقای جایگاه بین المللی دانشگاه، با پیگیری‌های صورت گرفته در خصوص جذب دانشجویان […]

دومین گروه از دانشجویان بین الملل در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی کرمانشاه در نیمسال دوم تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ پذیرش شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رییس دانشگاه صنعتی کرمانشاه گفت: به منظور تحقق اهداف، سیاست‌های کلان و پذیرش دومین گروه از دانشجویان بین الملل در دانشگاه صنعتی کرمانشاهارتقای جایگاه بین المللی دانشگاه، با پیگیری‌های صورت گرفته در خصوص جذب دانشجویان غیر ایرانی، از دومین گروه از دانشجویان بین المللی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ثبت نام بعمل آمده و از نیمسال دوم، تحصیل خود را در دانشگاه صنعتی کرمانشاه آغاز کرده اند.

اختری افزود: دفتر همکاری‌های بین الملل دانشگاه، علاوه بر جذب دانشجویان بین الملل از کشور‌های مختلف، توانسته است با پیگیری‌های متعدد زمینه همکاری با ۶ نفر از اساتید ایرانی مقیم خارج از کشور جهت تدریس و برگزاری کارگاه‌ها و وبینار‌های علمی در دانشگاه صنعتی برای ترم جاری را فراهم کند.

وی یادآور شد: برنامه‌های متعددی در جهت بین المللی سازی دانشگاه صنعتی کرمانشاه در دست پیگیری است که اخبار آن در آینده اطلاع رسانی خواهد شد.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
بازگشت بیش از ۴۰۰۰خودرو به مبدا از زمان اجرا منع تردد درکرمانشاه