فکری که تاکتیک دفاعی تیمش را هم به دفعات با تغییر مواجه کرده بود چندان اعتقادی به ثبات ترکیب نداشت و تلاش می‌کرد با حربه ناشناخته نگه داشتن ترکیب و تاکتیک خود برنامه‌هایش را پیش براند. بعد از حضور مجیدی در استقلال اما به نظر می‌رسد سرمربی جدید اهداف دیگری دارد و نمی‌خواهد تغییرات آنچنانی […]

فکری که تاکتیک دفاعی تیمش را هم به دفعات با تغییر مواجه کرده بود چندان اعتقادی به ثبات ترکیب نداشت و تلاش می‌کرد با حربه ناشناخته نگه داشتن ترکیب و تاکتیک خود برنامه‌هایش را پیش براند. بعد از حضور مجیدی در استقلال اما به نظر می‌رسد سرمربی جدید اهداف دیگری دارد و نمی‌خواهد تغییرات آنچنانی در ترکیب ایجاد کند. مجیدی در اولین قدم از روش چهار دفاع استفاده کرده که احمد موسوی در پست دفاع راست به میدان رفت. با توجه به اینکه مجیدی قصد دارد در بازی‌های آتی از همین روش استفاده کند حضور موسوی در سمت راست تثبیت خواهد شد و بازی‌های بیشتری به او خواهد رسید. موسوی اگر عملکرد ضعیفی نداشته باشد و دچار مصدومیت یا محرومیت نشود احتمالاً تا آخر فصل گزینه نهایی مجیدی برای بازی در پست دفاع راست است. فرهاد در این پست اعتقادی به بازی وریا ندارد و بر این باور است که موسوی در اجرای عملیات دفاعی عملکرد بهتری دارد. به همین دلیل سرمربی استقلال تا پایان لیگ از وریا در پست دفاع راست بهره خواهد گرفت. 

تصمیمی که روشن نیست به مذاق آقای کاپیتان خوش بیاید یا با واکنش‌های او مواجه شود. وریا در اولین بازی که مجیدی سکان هدایت آبی‌ها را به عهده داشت ۷۰ دقیقه از کاپیتانش در پست هافبک راست بهره گرفت و دقایقی به بابک مرادی میدان داد. در واقع مجیدی از وریا در پست هافبک یا گوش راست نیز به طور کامل استفاده نکرد تا مشخص شود برای این پست برنامه‌های دیگری دارد که شاید منجر به کاهش حضور وریا در ترکیب استقلال شود. البته وریا در بازی هجومی هم یکی از بهترین‌های تیمش محسوب می‌شود و گل‌های ارزشمندی را هم به ثمر رسانده است.