سرویس کرمانشاه _ استاندار کرمانشاه با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی سود دام سبک به جیب قاچاقچیان می رود؛ عنوان کرد: در راستای حمایت از تولید استان، درخواست دریافت مجوز صادرات دام سبک مازاد کرمانشاه در سال ۱۴۰۰ ، پس از جمع بندی کارشناسی به مراجع ذی ربط ارایه می شود. پیشنهاد می شود […]

سرویس کرمانشاه _ استاندار کرمانشاه با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی سود دام سبک به جیب قاچاقچیان می رود؛ عنوان کرد: در راستای حمایت از تولید استان، درخواست دریافت مجوز صادرات دام سبک مازاد کرمانشاه در سال ۱۴۰۰ ، پس از جمع بندی کارشناسی به مراجع ذی ربط ارایه می شود.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
توزیع ۱۱۴ بسته معیشتی و ۵۰۰ پرس غذای گرم در بین نیازمندانهرسینی