در شهرستانهای روانسر و صحنه؛ سه تیم متخلف شکار در شهرستانهای روانسر و صحنه توقیف و دستگیر شدند. پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید افزایش ۲۲۷ درصدی صادرات کالا از مرز پرویزخان در سال۹۹

در شهرستانهای روانسر و صحنه؛

سه تیم متخلف شکار در شهرستانهای روانسر و صحنه توقیف و دستگیر شدند.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
هشدار دادستان کرمانشاه برای جلوگيري از وقوع حریق در جنگل هاو مراتع