به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه  با اشاره به اینکه موضوع زمین خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات بطور جدی دنبال می‌شود افزود:  ۵ فقره دیوارکشی، محوطه سازی و  ایجاد بنا‌ی غیر مجاز در اراضی کشاورزی دهستان الهیارخانی  شهرستان کرمانشاه قلع و قمع شد. دارایی به […]

تخریب ۵ فقره ساخت و ساز‌های غیرمجاز در کرمانشاه  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه  با اشاره به اینکه موضوع زمین خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات بطور جدی دنبال می‌شود افزود:  ۵ فقره دیوارکشی، محوطه سازی و  ایجاد بنا‌ی غیر مجاز در اراضی کشاورزی دهستان الهیارخانی  شهرستان کرمانشاه قلع و قمع شد.

دارایی به مردم توصیه کرد از خرید زمین‌هایی که دارای کاربری غیرمجاز هستند پرهیز کنند.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
علائم "کرونای انگلیسی"چیست؟