بر پایه این گزارش که بر مبنای اطلاعات منابع ثانویه تهیه شده، تولید نفت ایران از دو میلیون و ۸۵ هزار بشکه در ژانویه گذشته به دو میلیون و ۱۲۰ هزار بشکه در ماه فوریه رسیده است. تولید نفت ایران در ماه پایانی سال ۲۰۲۰ نیز دو میلیون و ۲۵ هزار بشکه گزارش شده بود […]

بر پایه این گزارش که بر مبنای اطلاعات منابع ثانویه تهیه شده، تولید نفت ایران از دو میلیون و ۸۵ هزار بشکه در ژانویه گذشته به دو میلیون و ۱۲۰ هزار بشکه در ماه فوریه رسیده است. تولید نفت ایران در ماه پایانی سال ۲۰۲۰ نیز دو میلیون و ۲۵ هزار بشکه گزارش شده بود که بدین ترتیب در طول دو ماه نخست سال جاری میلادی تولید نفت ایران روزانه ۹۵ هزار بشکه افزایش یافته است.

گزارش دبیرخانه اوپک همچنین نشان می‌دهد که متوسط تولید روزانه نفت ایران در طول سال گذشته میلادی کمتر از ۲ میلیون بشکه و در سال ۲۰۱۹ نیز ۲.۳ میلیون بشکه بوده است. این در حالی است که تولید نفت ایران در ماه آوریل سال ۲۰۱۸ و پیش از خروج آمریکا از برجام به بیش از سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسیده بود.

بر پایه این گزارش، مجموع تولید سیزده کشور عضو اوپک نیز طی فوریه گذشته ۶۴۷ هزار بشکه کاهش یافته و به ۲۴ میلیون و ۸۴۸ هزار بشکه در روز رسیده است. در میان عربستان با کاهش داوطلبانه ۹۳۰ هزار بشکه‌ای بیشترین کاهش تولید را داشته است.

در مقابل، نیجریه و عراق به ترتیب با روزانه ۱۶۱ و ۵۹ هزار بشکه، بالاترین افزایش تولید نفت را داشته‌اند.

ایران در حال حاضر پس از عربستان سعودی، عراق، امارات عربی متحده و کویت پنجمین تولید کننده بزرگ سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است.

 

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
کلوپ: نظرم در مورد سوپرکاپ؟ همون همیشگی!