فدراسیون جهانی جودو کلمه تعلیق را که به مدت ۱۸ ماه جلوی نام ایران قرار داشت، ساعتی پیش حذف کرد. پس از اعلام رای دادگاه CAS، کنفدراسیون جودوی آسیا چند روز پیش، از ایران برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا دعوت کرد. پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید حضور بانوی ورزشکار کرمانشاهی […]

فدراسیون جهانی جودو کلمه تعلیق را که به مدت ۱۸ ماه جلوی نام ایران قرار داشت، ساعتی پیش حذف کرد.

پس از اعلام رای دادگاه CAS، کنفدراسیون جودوی آسیا چند روز پیش، از ایران برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا دعوت کرد.

123

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
گروه‌ جهادی دست‌های مهربان کرمانشاه در حوزه اشتغال‌زاییفعالیت دارند