از اوایل سال ۱۴۰۰ احتمالاً کارگزاری جدید به پرسپولیس می‌آید. از اواخر سال ۱۳۹۸ شرکت آتیه داده پرداز به عنوان کارگزار باشگاه پرسپولیس انتخاب و معرفی شد و پس از برخی حواشی در اردیبهشت سال ۹۹ الحاقیه‌ای به قرارداد این کارگزار با باشگاه اضافه شد. با وجود برخی اختلاف نظرهایی که بین مدیریت فعلی باشگاه […]

از اوایل سال ۱۴۰۰ احتمالاً کارگزاری جدید به پرسپولیس می‌آید.

از اواخر سال ۱۳۹۸ شرکت آتیه داده پرداز به عنوان کارگزار باشگاه پرسپولیس انتخاب و معرفی شد و پس از برخی حواشی در اردیبهشت سال ۹۹ الحاقیه‌ای به قرارداد این کارگزار با باشگاه اضافه شد.

با وجود برخی اختلاف نظرهایی که بین مدیریت فعلی باشگاه و کارگزار وجود دارد، اما مدیران باشگاه معتقد هستند که شرکت آتیه به تمام تعهداتی که به باشگاه پرسپولیس داشته عمل کرده است.

به این ترتیب همکاری باشگاه پرسپولیس و شرکت آتیه به عنوان کارگزار حداقل تا اردیبهشت سال ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت؛ یعنی تا پایان قرارداد یکساله باشگاه و این شرکت.

شنیده می‌شود که با وجود رضایتی که مدیران باشگاه از پرداختی‌ها و تعهد شرکت آتیه دارند، اما به احتمال فراوان پس از پایان مدت قرارداد، همکاری طرفین تمدید نخواهد شد.

به احتمال فراوان مدیران باشگاه پرسپولیس پس از پایان قرارداد با آتیه شرکت جدیدی را به عنوان کارگزار معرفی خواهند کرد و با آن شرکت قرارداد امضا می‌کنند تا فعالیت‌های اقتصادی را آنطور که مدنظر خودشان است پیش ببرند.

 

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات کرمانشاه سرباز امریه جذبمی‌کند