امیرمختارفریادیان مدیر کانون فرهنگی هنری شهدای سرابله اظهارداشت؛کانون فرهنگی هنری شهدای سرابله باتلاش اعضای خود توانست در زمینه سرود، نمایش وساخت انیمیشن نرم افزار قران رتبه برتر کشور راکسب کند وی افزود;این کانون توانست دربین ۳۵۰کانون استان رتبه اول وباجواز حضور درطرح ایران قوی بعنوان یک طرح ملی رتبه برتر کشور رابدست آورد فریادیان درپایان ازمسئولین ونهادهاخواست که حمایت […]

امیرمختارفریادیان مدیر کانون فرهنگی هنری شهدای سرابله اظهارداشت؛کانون فرهنگی هنری شهدای سرابله باتلاش اعضای خود توانست در زمینه سرود، نمایش وساخت انیمیشن نرم افزار قران رتبه برتر کشور راکسب کند

وی افزود;این کانون توانست دربین ۳۵۰کانون استان رتبه اول وباجواز حضور درطرح ایران قوی بعنوان یک طرح ملی رتبه برتر کشور رابدست آورد

فریادیان درپایان ازمسئولین ونهادهاخواست که حمایت های بیشتری ازکانون های فرهنگی هنری مساجد داشته باشند

 

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
۴ اثر مربوط به دوران دفاع مقدس در کرمانشاه به ثبت ملیرسید