سرویس کرمانشاه _ محمد آیینی، عضو هیات مدیره ی شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: متاسفانه احتکار زمین توسط برخی شرکت‌های دولتی موضوع تامین اراضی مورد نیاز طرح اقدام مسکن ملی در کرمانشاه را با مشکل مواجه کرده است. به گزارش خبرنگار کردپرس؛ عضو هیات مدیره‌ی شرکت بازآفرینی شهری ایران در سفر یک روزه به کرمانشاه […]

احتکار زمین ؛ پروژه مسکن ملی کرمانشاه را زمینگیر کرده ‌است

سرویس کرمانشاه _ محمد آیینی، عضو هیات مدیره ی شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: متاسفانه احتکار زمین توسط برخی شرکت‌های دولتی موضوع تامین اراضی مورد نیاز طرح اقدام مسکن ملی در کرمانشاه را با مشکل مواجه کرده است.

به گزارش خبرنگار کردپرس؛ عضو هیات مدیره‌ی شرکت بازآفرینی شهری ایران در سفر یک روزه به کرمانشاه از اراضی دانشکده‌ی کشاورزی مرادآباد، چغامیرزا، زمین شرکت نفت گاز، فنی و حرفه‌ای و محله‌ی فیض آباد، جهت اجرای طرح اقدام مسکن ملی بازدید کرد.

محمد آیینی در حاشیه این بازدید با اشاره به نیاز مردم کرمانشاه به مسکن ارزان قیمت گفت: به علت احتکار بخشی از اراضی توسط برخی از دستگاه‌های دولتی، اداره‌ی مسکن و شهرسازی در زمینه‌ی تامین زمین جهت اجرای طرح مسکن ملی با محدودیت‌هایی مواجه شده است.

وی با تاکید بر لزوم تامین اراضی برای اجرای طرح مذکور، در ادامه تصریح کرد: در دیدار امروز با معاون عمرانی استاندار و مسئولان بازرسی استان موضوع این زمین ها بررسی شد و در خصوص پیگیری و حمایت همه جانبه از واگذاری این اراضی قول مساعدت اخذ شد.

برگزاری نشست با مدیران دستگاه‌ها و نهایی کردن توافقات، آخرین برنامه سفر یک روزه عضو هیات مدیره‌ی شرکت بازآفرینی شهری ایران است.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
صدور کارت بازی دو بازیکن جدید تراکتور