با توجه به پایان رقابت بخش انفرادی جام جهانی شمشیربازی سابرمجارستان، فدراسیون جهانی رنکینگ جدید سابریست‌ها را اعلام کرد. عابدینی که نفر دوازدهم جهان بود دو پله سقوط کرد. پاکدامن تغییر جایگاه نداشت. رهبری سه پله صعود و فتوحی سه پله سقوط داشتند. نیما زاهدی سابریست جوان هم تغییر جایگاه خوبی داشت. رنکینگ جدید سابریست‌های […]

 با توجه به پایان رقابت بخش انفرادی جام جهانی شمشیربازی سابرمجارستان، فدراسیون جهانی رنکینگ جدید سابریست‌ها را اعلام کرد. عابدینی که نفر دوازدهم جهان بود دو پله سقوط کرد.

پاکدامن تغییر جایگاه نداشت. رهبری سه پله صعود و فتوحی سه پله سقوط داشتند. نیما زاهدی سابریست جوان هم تغییر جایگاه خوبی داشت.

رنکینگ جدید سابریست‌های ایران پس از جام جهانی مجارستان(اعداد داخل پرانتز رنکینگ قبلی است).

۱۴-مجتبی عابدینی (۱۲)

۲۴- علی پاکدامن(۲۴)

 ۳۶-محمد رهبری(۳۹) 

۳۹-محمد فتوحی(۳۶)

۲۰۵-نیما زاهدی(۳۹۵)

۲۴۷-فرزاد باهر (۱۹۶)

در بخش انفرادی جام جهانی مجارستان، محمد رهبری در مرحله یک هشتم نهایی جدول اصلی کنار رفت. مجتبی عابدینی، علی پاکدامن و نیما زاهدی در مرحله یک شانزدهم نهایی جدول اصلی حذف شده بودند. محمد فتوحی و فرزاد باهر هم در جدول مقدماتی از دور مسابقات کنار رفتند.

 

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
برگزاری لیگ کاراته کرمانشاه یک تحول در معرفی کرمانشاهاست