مدیرکل میراث فرهنگی در گفتگو با کردپرس خبر داد: سرویس کرمانشاه _ امید قادری گفت: ۵ میلیارد تومان در بودجه امسال برای ساماندهی کریدور گردشگری بیستون _ تاق بستان تخصیص یافته است. مدیرکل میراث فرهنگی در گفتگو با کردپرس عنوان کرد: با کمک استاندار کرمانشاه توانسته ایم در سال جاری اعتبارات خوبی برای پروژه های […]

مدیرکل میراث فرهنگی در گفتگو با کردپرس خبر داد:

تخصیص 5 میلیارد تومان برای ساماندهی کریدور گردشگری بیستون _ تاق بستان

سرویس کرمانشاه _ امید قادری گفت: ۵ میلیارد تومان در بودجه امسال برای ساماندهی کریدور گردشگری بیستون _ تاق بستان تخصیص یافته است.

مدیرکل میراث فرهنگی در گفتگو با کردپرس عنوان کرد: با کمک استاندار کرمانشاه توانسته ایم در سال جاری اعتبارات خوبی برای پروژه های حوزه میراث فرهنگی دریافت کنیم و یکی از پروژه های بسیار مهم، کریدور گردشگری بیستون _ تاق بستان است که نزدیک ۵ میلیارد تومان اعتبار به آن اختصاص یافته است.

وی افزود: در نقشه طراحی شده برای این کریدور گردشگری، باند کندرو و فضای سبز در نظر گرفته شده و قصد داریم با هماهنگی راهداری بخشی از حاشیه این بزرگراه را ساماندهی کنیم.

قادری ادامه داد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است در اولین گام در قسمت سوغات سراهای کنار این بزرگراه، باند کندرو و فضای سبز ایجاد کنیم.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
تشریح نحوه ارزشیابی پایانی دانش آموزان دوره ابتدایی