به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، تاتار فرماندار قصرشیرین در جلسه پیگیری طرح های عمرانی این شهرستان  با بیان اینکه  عملیات اجرایی این طرح شامل اجرای شبکه انتقال به طول ۲۲ کیلومتر، احداث ایستگاه تقلیل فشار TBS و نصب ۵۰۰ علملک گاز است افزود:شهرستان قصرشیرین ۶ هزار مشترک گاز دارد که با […]

اختصاص اعتبار برای گاز رسانی در قصرشیرینبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، تاتار فرماندار قصرشیرین در جلسه پیگیری طرح های عمرانی این شهرستان  با بیان اینکه  عملیات اجرایی این طرح شامل اجرای شبکه انتقال به طول ۲۲ کیلومتر، احداث ایستگاه تقلیل فشار TBS و نصب ۵۰۰ علملک گاز است افزود:شهرستان قصرشیرین ۶ هزار مشترک گاز دارد که با نصب ۵۰۰ علمک جدید این تعداد به ۶ هزار و ۵۰۰  مشترک می رسد.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
کرونا دیروز در کرمانشاه تلفات نگرفت