سعید اخباری بعد از برکناری بیاتلو در هفته پنجم، هدایت ماشین سازی را به عنوان سرمربی موقت به عهده گرفت. در ادامه کار باشگاه ماشین سازی اخباری را به عنوان سرمربی دائم خود انتخاب کرد اما در پایان نیم فصل شاهد جدایی او بودیم. مهدی پاشازاده که به عنوان جانشین اخباری انتخاب شده بود بعد […]

سعید اخباری بعد از برکناری بیاتلو در هفته پنجم، هدایت ماشین سازی را به عنوان سرمربی موقت به عهده گرفت.

در ادامه کار باشگاه ماشین سازی اخباری را به عنوان سرمربی دائم خود انتخاب کرد اما در پایان نیم فصل شاهد جدایی او بودیم.

مهدی پاشازاده که به عنوان جانشین اخباری انتخاب شده بود بعد از تنها سه بازی طی تصمیمی عجیب به همکاری خود با ماشین سازی پایان داد.

به گزارش فرتاک نیوز،به دنبال این تصمیم غیرمنتظره باشگاه ماشین سازی طی تصمیمی فوری بار دیگر سعید اخباری را به عنوان سرمربی انتخاب کرد.

 

 

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
تولید مزارع دیم در استان کرمانشاه 40 درصد افزایشمی‌یابد