تاساعت ۲۳ شب گذشته؛ شمار مصدومان حوادث چهارشنبه‌ آخر سال تا ساعت ۲۳ شب گذشته در استان کرمانشاه به ۸۶ نفر رسید. پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید افتتاح نمایشگاه دستاوردهای مددجویان تحت حمایت بهزیستیکرمانشاه

تاساعت ۲۳ شب گذشته؛

شمار مصدومان حوادث چهارشنبه‌ آخر سال تا ساعت ۲۳ شب گذشته در استان کرمانشاه به ۸۶ نفر رسید.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
پلیس آماده تحقق شعار سال و عمل به منویات رهبر معظم انقلاباست