تا ساعت ۲۰/۳۰ امشب؛ شمار مصدومان حوادث چهارشنبه‌ی آخر سال تا ساعت ۲۰/۳۰ دقیقه امشب در استان کرمانشاه به ۱۹ نفر افزایش یافت. پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید انجام غربالگری سرطان در کرمانشاه

تا ساعت ۲۰/۳۰ امشب؛

شمار مصدومان حوادث چهارشنبه‌ی آخر سال تا ساعت ۲۰/۳۰ دقیقه امشب در استان کرمانشاه به ۱۹ نفر افزایش یافت.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
بالگرد های هوانیروز در یوم الله ۲۲بهمن مراسم راهپیماییتصاویر هوایی بیاد ماندنی و گلباران مسیر را به عهده دارند/ به ۴۲ نفراز راهپیمایان که خودروهایی مزین با عنوان راهپیمایی داشتهباشندجوایزی اهدا می شود