کرمانشاه-پایگاه خبری طلوع-رئیس سازمان حمل ونقل مسافر کرمانشاه ازتشدید عملیات روزانه ضدعفونی و گندزدائی پایانه‌های مسافربری شهرداری و اتوبوس‌های برون شهری خبر داد./غلامرضا شهبازی با اشاره به اقدامات انجام شده جهت پیشگیری از انتشارویروس کرونا در حوزه ناوگان حمل ونقل عمومی اظهار کرد: برای پیشگیری از انتشار این ویروس، ضدعفونی پایانه های مسافر بری و […]

ضدعفونی کردن اتوبوس‌های بین شهری کرمانشاه برای پیشگیری از انتشار کرونادر پایانه های مسافربری شهرداری

کرمانشاه-پایگاه خبری طلوع-رئیس سازمان حمل ونقل مسافر کرمانشاه ازتشدید عملیات روزانه ضدعفونی و گندزدائی پایانه‌های مسافربری شهرداری و اتوبوس‌های برون شهری خبر داد./غلامرضا شهبازی با اشاره به اقدامات انجام شده جهت پیشگیری از انتشارویروس کرونا در حوزه ناوگان حمل ونقل عمومی اظهار کرد: برای پیشگیری از انتشار این ویروس، ضدعفونی پایانه های مسافر بری و اتوبوس‌ بین های شهری نیز به صورت روزانه تا زمان مهار و کنترل این بیماری در دستور کاراین سازمان قرار دارد/شهبازی با بیان اینکه پرسنل بازرسی این سازمان در ورودی و خروجی پایانه های مسافر بری شهرداری مستقر بوده و اتوبوس هایی که قصد خروج از شهر را دارند کنترل و اگر تعداد مسافران آنها بیش از حد مجاز باشد یا پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند، توقیف می‌شوند ،خاطر نشان کرد: درراستای حفظ سلامت مسافران و خود رانندگان از زمان اجرای طرح مقابله با بیماری کرونا تا کنون بیش از ۹۰ دستگاه خودرو رانندگان اتوبوس بین شهری که پروتکل های بهداشتی را رعایت نکرده بودند و یا اضافه سرنشین داشتند به مدت ۷۲ ساعت توقیف و اعمال قانون شده اند./شایان ذکراست ضمن اینکه فعالیت پایانه های مسافربری شهرداری به صورت مستمر رصد می شود تمامی ناوگان‌ اتوبوسرانی درون شهری و برون شهری توسط این سازمان در هر سرویس رفت و برگشت ضد عفونی می شوند.

به همت سازمان حمل ونقل مسافر کرمانشاه صورت میگیرد

ضدعفونی کردن اتوبوس‌های بین شهری کرمانشاه برای پیشگیری از انتشار کرونادر پایانه های مسافربری شهرداری

اتوبوس های بین شهری کرمانشاه در صورت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی متوقف می‌شوند.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
اینفوگرافیک / آمار کرونا در ایران؛ جهش ناگهانی تعدادفوتی‌ها

رئیس سازمان حمل ونقل مسافر کرمانشاه ازتشدید عملیات روزانه ضدعفونی و گندزدائی پایانه‌های مسافربری شهرداری و اتوبوس‌های برون شهری خبر داد.

غلامرضا شهبازی با اشاره به اقدامات انجام شده جهت پیشگیری از انتشارویروس کرونا در حوزه ناوگان حمل ونقل عمومی اظهار کرد: برای پیشگیری از انتشار این ویروس، ضدعفونی پایانه های مسافر بری و اتوبوس‌ بین های شهری نیز به صورت روزانه تا زمان مهار و کنترل این بیماری در دستور کاراین سازمان قرار دارد .

شهبازی با بیان اینکه پرسنل بازرسی این سازمان در ورودی و خروجی پایانه های مسافر بری شهرداری مستقر بوده و اتوبوس هایی که قصد خروج از شهر را دارند کنترل و اگر تعداد مسافران آنها بیش از حد مجاز باشد یا پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند، توقیف می‌شوند ،خاطر نشان کرد: درراستای حفظ سلامت مسافران و خود رانندگان از زمان اجرای طرح مقابله با بیماری کرونا تا کنون بیش از ۹۰ دستگاه خودرو رانندگان اتوبوس بین شهری که پروتکل های بهداشتی را رعایت نکرده بودند و یا اضافه سرنشین داشتند به مدت ۷۲ ساعت توقیف و اعمال قانون شده اند.

شایان ذکراست ضمن اینکه فعالیت پایانه های مسافربری شهرداری به صورت مستمر رصد می شود تمامی ناوگان‌ اتوبوسرانی درون شهری و برون شهری توسط این سازمان در هر سرویس رفت و برگشت ضد عفونی می شوند.