محمودرضا مرادی بعد از ظهر امروز در نشست اعضای هیأت رئیسه و جمعی از مدیران دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به فعالیت ۵۳۴ عضو هیأت علمی در ۹ دانشکده دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اظهار کرد: ۲۰ رشته تخصصی، ۲ رشته فوق تخصصی، ۱۵ رشته دکتری، ۳۰ رشته کارشناسی […]

محمودرضا مرادی بعد از ظهر امروز در نشست اعضای هیأت رئیسه و جمعی از مدیران دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به فعالیت ۵۳۴ عضو هیأت علمی در ۹ دانشکده دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اظهار کرد: ۲۰ رشته تخصصی، ۲ رشته فوق تخصصی، ۱۵ رشته دکتری، ۳۰ رشته کارشناسی ارشد و ۲۷ رشته کارشناسی در این دانشگاه وجود دارد.

وی با اشاره به تحصیل پنج هزار و ۶۰۰ دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: ۶۷۰ دانشجوی خارجی در دانشگاه بین‌الملل مشغول تحصیل‌اند، لذا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پس از دانشگاه تهران بیشترین آمار دانشجویان خارجی را دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه ۱۳ مرکز تحقیقاتی در این دانشگاه فعال است، گفت: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از نظر تحقیقاتی رتبه هشتم دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، رتبه اول دانشگاه‌های تیپ ۲ و از نظر فناوری رتبه سوم کشور را پس از دانشگاه‌های تهران و شهید بهشتی دارد.

وی ادامه داد: ۲ پژوهشکده مصوب در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه وجود داشته و سومین پژوهشکده به زودی مصوب خواهد شد.

مرادی با بیان اینکه با تصویب پژوهشکده سوم یک پژوهشگاه می‌تواند در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه وجود داشته باشد، تصریح کرد: هشت بیمارستان از مجموع ۱۸ بیمارستان استان کرمانشاه آموزشی است.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
عصیان تازه کرونا در آستانه یکسالگی