حجم خروج دام زنده توسط این شبکه در دوماه اخیر بالغ بر ۱۰ هزار رأس دام سبک بوده است و با توجه به افزایش قیمت ارز، گردش مالی قابل توجهی را برای اعضای این باند به ویژه سرکردگان این شبکه به همراه داشت.   پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید آخرین تغییرات قیمت […]

حجم خروج دام زنده توسط این شبکه در دوماه اخیر بالغ بر ۱۰ هزار رأس دام سبک بوده است و با توجه به افزایش قیمت ارز، گردش مالی قابل توجهی را برای اعضای این باند به ویژه سرکردگان این شبکه به همراه داشت.

 

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
‍ انهدام باند "سرقت" در کرمانشاه/ دستگیری 5 سارق ومالخر