فر نیوز  ، فرحناز محمدی مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه مهمترین برنامه کاری آینده را پیشبرد منظم و دقیق خدمات مراکز مثبت زندگی عنوان کرد و گفت : ما در مرحله صدور مجوز و راه اندازی مراکز مثبت زندگی گام اول را محکم و موفق برداشتیم و با پیگیری‌های مستمر در پی تحقق اهداف بعدی که همان ثبت […]

فر نیوز  ، فرحناز محمدی مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه مهمترین برنامه کاری آینده را پیشبرد منظم و دقیق خدمات مراکز مثبت زندگی عنوان کرد و گفت : ما در مرحله صدور مجوز و راه اندازی مراکز مثبت زندگی گام اول را محکم و موفق برداشتیم و با پیگیری‌های مستمر در پی تحقق اهداف بعدی که همان ثبت و رصد الکترونیکی ارائه خدمات ۲۲گانه توسط این مراکز به مددجویان است، هستیم و امیدواریم که رضایت مندی جامعه هدف را بدنبال داشته باشد.

او گفت : دامنه خدمات بهزیستی بسیار گسترده است و امکانات آن محدود، اما هنر یک مدیر هم این است که بتواند با همین منابع محدود و ظرفیت‌های موجود فعالیت‌های مورد هدف سازمان را مدیریت کند و بهترین عملکرد ممکن را ارائه نماید و در این راستا کارشناسان ستادی همیشه پاسخگوی سوالات و ابهامات کارشناسی هستند.

او افزود: ما قبول کرده ایم که خدمت گذار مردم باشیم و ممکن است در این راه مددجویی به دلیل ناملایمات زندگی تحت فشار روحی و یا جسمی، برخورد مناسبی با پرسنل نداشته باشد، اما این وظیفه ماست که با خوشرویی و آرامش پیگیر مشکلاتشان باشیم حتی اگر درخواست او مطابق با قوانین و دستوالعمل‌های سازمان نباشد.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
طی حکمی از سوی استاندار کرمانشاه عبدالله الماسی به عنوان مدیرکل جدید روابط عمومی استانداری کرمانشاه منصوب شد.