در لحظات پایانی سال ۱۳۹۹ و در آغاز سال ۱۴۰۰ برخی از خانواده‌ها، لحظات مانده به سال نو را در کنار مزار شهدای گرانقدر در گلزار شهدای کرمانشاه گذراندند. پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید ۸ نفر دیگر قربانی شدند!

در لحظات پایانی سال ۱۳۹۹ و در آغاز سال ۱۴۰۰ برخی از خانواده‌ها، لحظات مانده به سال نو را در کنار مزار شهدای گرانقدر در گلزار شهدای کرمانشاه گذراندند.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
پیگیری مقامات قضایی کرمانشاه برای حذف قیمت مسکن از سایت‌های تبلیغات