هوای استان از امروز تا صبح روز پنجشنبه تحت تاثیر موجی ناپایدار قرار می گیرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، افزایش دمای شبانه ، ابرناکی آسمان و در بعضی ساعات وزش باد و بارش باران از پدیده های قابل توجه ناشی از ورود این موج خواهد بود. بر اساس این گزارش وزش […]

هوای استان از امروز تا صبح روز پنجشنبه تحت تاثیر موجی ناپایدار قرار می گیرد.

ورود موج ناپایدار بارشی از امروز به جو استانبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، افزایش دمای شبانه ، ابرناکی آسمان و در بعضی ساعات وزش باد و بارش باران از پدیده های قابل توجه ناشی از ورود این موج خواهد بود.

بر اساس این گزارش وزش باد در روز چهارشنبه شدید است و علاوه بر گرد و خاک محلی ممکن خساراتی را نیز در پی داشته باشد.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
اینترنتی شدن نوبت دهی مراکز تعویض پلاک در۲ شهرستاناستان