ابراهیم شکیبا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پنجمین محموله واکسن کرونا وارد استان کرمانشاه شد. وی با بیان اینکه این محموله شامل چهار هزار و ۹۰۰ دُز واکسن است، افزود: واکسن‌های وارد شده بر اساس برنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کادر بهداشت و درمان و تعدادی از جانبازان و پاکبانان […]

ابراهیم شکیبا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پنجمین محموله واکسن کرونا وارد استان کرمانشاه شد.

وی با بیان اینکه این محموله شامل چهار هزار و ۹۰۰ دُز واکسن است، افزود: واکسن‌های وارد شده بر اساس برنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کادر بهداشت و درمان و تعدادی از جانبازان و پاکبانان تزریق خواهد شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: مجموع چهار محموله وارد شده قبلی به این استان بیش از پنج هزار و ۵۰۰ دُز واکسن بوده است.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
موز کیلویی 55 هزار تومان در بازار کرمانشاه!