فرهاد ابول نژادیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در صفحه اجتماعی خود نوشت که بر اساس آخرین بررسی‌ها ۲ شهر ایذه و بهبهان در وضعیت قرمز قرار گرفتند. وی در ادامه نوشته است که شلوغی بازارها، افزایش ترددها و دیدوبازدیدهای نوروزی از علل اصلی انتشارویروس در این روزهاست. هرگونه سهل انگاری و پروتکل […]

 فرهاد ابول نژادیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در صفحه اجتماعی خود نوشت که بر اساس آخرین بررسی‌ها ۲ شهر ایذه و بهبهان در وضعیت قرمز قرار گرفتند.

وی در ادامه نوشته است که شلوغی بازارها، افزایش ترددها و دیدوبازدیدهای نوروزی از علل اصلی انتشارویروس در این روزهاست. هرگونه سهل انگاری و پروتکل شکنی منجربه افزایش شهرهای قرمز می شود.

پیش از این هفت شهر خوزستان در وضعیت قرمز قرار داشتند که بر این اساس به ۹ شهر افزایش یافتند.

 

 

 

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
کنگاور دومین شهرستان وضعیت قرمز در کرمانشاه