تند باد شب گذشته خسارت فراوانی را به مزارعه زراعی استان اصفهان بخش فلاورجان وارد کرد. عکس: رسول کیانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ۲۱:۲۹:۲۹ کد خبر: ۳۰۴۲۵۳ پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید ۲۰۶ کیلوگرم تریاک در کرمانشاه کشف شد

تند باد شب گذشته خسارت فراوانی را به مزارعه زراعی استان اصفهان بخش فلاورجان وارد کرد. عکس: رسول کیانیکد خبر:
۳۰۴۲۵۳

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
بزرگترین خانه جوان کشور با حضور وزیر ورزش در کرمانشاه افتتاحشد