همزمان با رویداد ساعت زمین؛ مدیر زیباسازی و بهسازی شهری شهرداری کرمانشاه گفت: پل قوسی تقاطع ولایت همزمان با رویداد ساعت زمین امشب یک ساعت خاموش می‌شود. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه ،  احسان احمدی نصر  با بیان اینکه در راستای حمایت از انرژی های زمینی، شهرداری کرمانشاه همزمان با رویداد جهانی ساعت […]

همزمان با رویداد ساعت زمین؛

مدیر زیباسازی و بهسازی شهری شهرداری کرمانشاه گفت: پل قوسی تقاطع ولایت همزمان با رویداد ساعت زمین امشب یک ساعت خاموش می‌شود.

پل قوسی تقاطع ولایت کرمانشاه امشب خاموش می‌شودبه گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه ،  احسان احمدی نصر  با بیان اینکه در راستای حمایت از انرژی های زمینی، شهرداری کرمانشاه همزمان با رویداد جهانی ساعت زمین ،  اقدام به خاموش کردن یکی از نمادهای شهر خواهد کرد افزود: امشب ساعت ٢٠/٣٠ دقیقه  پل قوسی تقاطع ولایت در شهر کرمانشاه یک ساعت خاموش خواهد شد.

مدیر زیباسازی و بهسازی شهری شهرداری کرمانشاه  از مردم  کرمانشاه خواست در این یک ساعت و همزمان با مردم جهان، چراغ های اضافه و وسایل برقی خود را  خاموش کنند.

در رویداد ساعت زمین، سازه ها و ساختمان های معروف جهان یک ساعت چراغها و تجهیزات الکترونیکی غیر ضروری خود را با هدف آگاهی بخشی درباره حفظ انرژی خاموش می کنند.

 

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
آماده باش ستاد کرونای استان برای کنترل و نظارت بر رعایتمحدودیت‌ها