شناسه خبر ۳۰۵۸۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۰۰:۴۰:۵۹ A پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید راه اندازی بازاری برای روستاییان در شهرستان‌های استانکرمانشاه


شناسه خبر
۳۰۵۸۱۳

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
راه اندازی بازاری برای روستاییان در شهرستان‌های استانکرمانشاه