جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز یکشنبه ۲۸ دی ۹۹ اعلام شد. شبکه ‌آموزش  آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش  ساعت ۸ تا ۸.۳۰ دانش فنی پایه -رشته الکترونیک – پایه ۱۰-شاخه فنی و حرفه ای ساعت ۸.۳۰ تا ۹ شهروند الکترونیک – پایه ۱۰- رشته تولید چند رسانه ای -شاخه کاردانش  […]

 جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز یکشنبه ۲۸ دی ۹۹ اعلام شد.

شبکه ‌آموزش
 آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش 

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ دانش فنی پایه -رشته الکترونیک – پایه ۱۰-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ شهروند الکترونیک – پایه ۱۰- رشته تولید چند رسانه ای -شاخه کاردانش 

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ مراقبت از کودک -پایه ۱۰ – رشته تربیت، کودک – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ تنیس روی میز – پایه ۱۰- رشته تربیت بدنی، – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ کاراته  -پایه ۱۱- رشته تربیت بدنی – شاخه فنی و حرفه ای 

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ بازی و ریاضی  پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ فارسی و نگارش   پایه  دوم 
 
ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ فارسی و نگارش   پایه سوم
 
ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ علوم تجربی و تفکر   پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ مطالعات و مهارت های اجتماعی  پایه پنجم  

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی 

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ ریاضی-   کوچکترین مضرب مشترک  پایه هفتم 

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ ریاضی- رابطه فیثاغورس پایه هشتم 

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ ریاضی – اتحاد مربع دو جمله ای پایه نهم 

دوره آموزش مجازی متوسطه 

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ پرورشی – خوداگاهی
 

متوسطه دوم 

  ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ زیست شناسی یک –  پایه ۱۰-  رشته علوم تجربی 
   
  ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ شیمی ۳  – پایه ۱۲  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  
 
ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ شیمی ۱  – پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
امسال بیش از ۳۸۰۰ تماس با اورژانس اجتماعی برقرار شدهاست

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵  فیزیک سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی 

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰   ریاضی دو -پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۸ درس دین و زندگی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۸.۳۰ درس دین و زندگی ۱ پایه ۱۰ ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت ۱۰.۱۵ درس فلسفه ۲  پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۰.۴۵ درس زبان خارجی ۳ پایه ۱۲ مشترک تمام رشته ها.

ساعت ۱۱.۱۵ درس فارسی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته ها.

ساعت ۱۱.۴۵ روانشناسی  پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۲.۱۵ درس آمار و احتمال پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۲.۴۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۳.۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک.