سرویس آذربایجان غربی- رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: در راستای حمایت از دامداران، نهاده دامی و کنسانتره با قیمت مصوب دولتی برای دامداری های های صنعتی و سنتی دام سبک وسنگین استان توزیع می شود. پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید شناسایی یک باند اخذ «رای تضمینی» با عنوان «فرشته نجات» […]

سرویس آذربایجان غربی- رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: در راستای حمایت از دامداران، نهاده دامی و کنسانتره با قیمت مصوب دولتی برای دامداری های های صنعتی و سنتی دام سبک وسنگین استان توزیع می شود.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
از زلزله فرصتی برای بازسازی و ارتقای امکانات ساختیم