مسوت اوزیل ستاره پیشین آرسنال که سرانجام از تیم لندنی جدا شد، به استانبول رسید تا با باشگاه فنرباغچه قرارداد ببندد. اوزیل سال‌های گذشته هم از تمایلش برای حضور در فوتبال ترکیه گفته بود و در ۳۲ سالگی به کشور پدری‌اش سفر کرد تا برای نخستین مرتبه در این کشور فوتبال بازی کند.   پیشنهاد […]

مسوت اوزیل ستاره پیشین آرسنال که سرانجام از تیم لندنی جدا شد، به استانبول رسید تا با باشگاه فنرباغچه قرارداد ببندد.

اوزیل سال‌های گذشته هم از تمایلش برای حضور در فوتبال ترکیه گفته بود و در ۳۲ سالگی به کشور پدری‌اش سفر کرد تا برای نخستین مرتبه در این کشور فوتبال بازی کند.

اوزیل و همسرش به ترکیه رسیدند

اوزیل و همسرش به ترکیه رسیدند

 

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
پلیس با خودروهای هنجار شکن برخورد می کند