ایسنا/کرمانشاه باستان شناسان دانشگاه رازی که از حدود یک ماه پیش با مجوز پژوهشکده باستان شناسی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همکاری ادارۀ کل میراث فرهنگی کرمانشاه در تپۀ باستانی “قباق تپه” کوزران مشغول کاوش بودند، به کار خود پایان دادند و آنطور که سرپرست این گروه باستان شناسی می گوید: به […]

ایسنا/کرمانشاه باستان شناسان دانشگاه رازی که از حدود یک ماه پیش با مجوز پژوهشکده باستان شناسی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همکاری ادارۀ کل میراث فرهنگی کرمانشاه در تپۀ باستانی “قباق تپه” کوزران مشغول کاوش بودند، به کار خود پایان دادند و آنطور که سرپرست این گروه باستان شناسی می گوید: به زودی مطالعات پژوهشی و کتابخانه ای بر روی یافته ها و مواد فرهنگی مکشوفه از این محوطه باستانی آغاز خواهد شد.

دکتر سجاد علی بیگی عضو هیئت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه رازی و سرپرست گروه باستان شناسی در “قباق تپه” کوزران در گفت و گو با ایسنا، در این رابطه اظهارکرد: این فصل از کاوش ها با هدف کسب اطلاع از وضعیت محوطه آغاز شد و طی آن با انجام نقشه برداری، بررسی میدانی، مستندنگاری و گمانه زنی اطلاعات با اهمیتی درخصوص وضعیت محوطه بدست آمد.  

وی افزود: بررسی های سطحی و ارزیابی برش های طبیعی، چاله ها، مسیر کانال های آب و رودخانه ها و خاکبرداری های صورت گرفته در محوطه نشان داد با محوطۀ باستانی بزرگ و وسیعی روبرو هستیم که ظاهراً در دورۀ اشکانی به اوج وسعت خود رسیده است.

این باستان شناس کرمانشاهی با اشاره به کشف بقایای ساخت و سازهای دوره ساسانی، اشکانی، عصر آهن و عصر مفرغ طی کاوش در این فصل یادآور شد: قباق تپه ظاهراً همواره به عنوان مرکزی منطقه‌ای در غرب دشت کوزران(شمال ماهیدشت بزرگ) مطرح بوده و اهمیت خود را حداقل از دورۀ مفرغ تا دوره ساسانی حفظ کرده است.

وی اضافه کرد: با توجه به کشفیات مهم پیشین در محوطه به ویژه “پاشنه در حجاری شده دوره آشور نو” و دو قطعه شکسته از سنگ یادمان های دوره آشور نو که طی کاوش این فصل به دست آمده، امیدواریم برنامه بلندمدت پژوهش های باستان­ شناسی در این محوطه مورد حمایت قرار گیرد تا بتوان به برخی از زوایای پنهان تاریخ ایران دست پیدا کرد.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
ارتفاع پله های آتش نشانی کرمانشاه از آپارتمان های شهر کوتاهتر است

 عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه اظهار کرد: ایجاد پایگاه پژوهش های باستان شناسی قباق تپه و ماهیدشت بزرگ می تواند زمینه ساز حفظ و حراست از این آثار ارزشمند تاریخی فرهنگی و انجام پژوهش های جدی باستان شناختی در این منطقه شود.

انتهای پیام