جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز دوشنبه  ۲۹ دی ۹۹ اعلام شد. شبکه ‌آموزش  آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش  ساعت ۸  تا ۸.۳۰ عناصر و جزییات- پایه ۱۱ – رشته نقشه کشی معماری -شاخه  فنی و حرفه ای ساعت ۸.۳۰ تا ۹ کاربر رایانه -رشته تصویر سازی – پایه ۱۰ – شاخه کاردانش […]

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز دوشنبه  ۲۹ دی ۹۹ اعلام شد.

شبکه ‌آموزش
 آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش 

ساعت ۸  تا ۸.۳۰ عناصر و جزییات- پایه ۱۱ – رشته نقشه کشی معماری -شاخه  فنی و حرفه ای

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ کاربر رایانه -رشته تصویر سازی – پایه ۱۰ – شاخه کاردانش

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ دانش فنی پایه -پایه ۱۰ رشته شبکه و نرم افزار رایانه -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ نصب و سرویس دستگاه های، خانگی – پایه ۱۲ –  رشته الکترونیک – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ مونتاژ و دمونتاژ SMD – پایه ۱۱ رشته الکترونیک – شاخه فنی و حرفه ای 

دوره ابتدایی

ساعت۱۰.۳۰ تا ۱۱ علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ بازی و ریاضی  پایه  دوم 
 
ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ بازی و ریاضی پایه سوم
 
ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ فارسی و نگارش  پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ بازی و ریاضی   پایه پنجم  

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰  بازی و ریاضی  پایه ششم

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰ آموزش نوآموزان   پیش دبستانی 

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ مطالعات اجتماعی – قسمت دوم درس ۱۳ پایه هفتم 

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ مطالعات اجتماعی- درس ۱۴ پایه هشتم 

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ مطالعات اجتماعی- درس ۱۳   پایه نهم 

  دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ آموزش معلمان -سنجش در ریاضی ( پاسخ سازه ها، پاسخ گزین هاو…. )

متوسطه دوم  

  ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ عربی و زبان قرآن یک –  پایه ۱۰ –  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 
   
 ساعت  ۱۷ تا ۱۷.۳۰ عربی و زبان قرآن دو  – پایه ۱۱-  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  
 
ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ عربی و زبان قرآن سه  – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
اهداء ۱۰ سری جهیزیه به نوعروسان جوانرودی

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵  فیزیک یک – پایه ۱۰- رشته علوم تجربی 

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ فیزیک دو -پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس علوم وفنون ادبی ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۸ درس جغرافیای ۳ پایه ۱۲  رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۸.۳۰ درس منطق پایه ۱۰ ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۰.۱۵ درس انسان ومحیط زیست پایه ۱۱ مشترک تمام رشته‌ها.

ساعت ۱۰.۴۵ درس فارسی ۳ پایه ۱۲ مشترک تمامی رشته ها. 

ساعت ۱۱.۱۵ درس فارسی ۳ پایه ۱۲ مشترک تمامی رشته ها.

ساعت ۱۱.۴۵ درس سلامت و بهداشت پایه ۱۲ مشترک تمام رشته‌ها.

ساعت ۱۲.۱۵ درس جغرافیای ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۱۲.۴۵ درس فیزیک ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۳.۱۵ درس فیزیک ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف سیما

ساعت ۸ علوم و معارف قرآنی ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸.۳۰ احکام ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری 

ساعت ۱۱ درس هدیه های آسمانی  سوم دبستان.

ساعت ۱۱.۳۰ درس آموزش قرآن  دوم  دبستان.

ساعت ۱۵ دین و زندگی ۲ پایه  ۱۱    رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک و هنرستان متوسط دوم  نظری 

ساعت ۱۵.۳۰ آموزش قران پایه هشتم   مقطع  اول متوسطه