سرویس کرمانشاه – فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از دستگیری اراذل و اوباشی که با نزاع و درگیری در میدان ۱۷ شهریور این شهر باعث رعب و وحشت اهالی محل و دیگر شهروندان شده بودند، خبر داد. پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید منفی شدن تست چند بازیکن کرونایی آلومینیوم

سرویس کرمانشاه – فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از دستگیری اراذل و اوباشی که با نزاع و درگیری در میدان ۱۷ شهریور این شهر باعث رعب و وحشت اهالی محل و دیگر شهروندان شده بودند، خبر داد.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
۸۲ فوتی و ۸۲۱۲ مبتلای جدید کرونا در کشور