تولید برق در نیروگاه گازی اسلام آباد غرب ، فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد رشد داشته است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق بیستون گفت: در فروردین ماه امسال بیش از ۱۵۵ میلیون کیلو وات ساعت انرژی الکتریکی در نیروگاه‌های بیستون […]

تولید برق در نیروگاه گازی اسلام آباد غرب ، فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد رشد داشته است.

افزایش ۱۴ درصدی تولید برق در نیروگاه اسلام آباد غرببه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق بیستون گفت: در فروردین ماه امسال بیش از ۱۵۵ میلیون کیلو وات ساعت انرژی الکتریکی در نیروگاه‌های بیستون و اسلام آباد غرب تولید شد.
مسعود میرزا عسگری با بیان اینکه از‌ این میزان برق تولیدی بیش از ۱۳۵ میلیون و پانصد هزار کیلووات ساعت  در نیروگاه حرارتی بیستون و بیش از ۱۹ میلیون و هشتصد هزار کیلو وات ساعت در نیروگاه گازی اسلام آباد غرب بوده است افزود:  در مجموع ۱۴۳ میلیون و ۲۴۷ هزار کیلو وات ساعت از برق تولیدی در نیروگاه‌های بیستون و اسلام آباد غرب به شبکه سراسری تزریق شده است که سهم نیروگاه بیستون ۱۲۳ میلیون و ۵۰۴ هزار کیلو وات ساعت انرژی الکتریکی است.
نیروگاه حرارتی بیستون با ظرفیت تولیدی ۶۴۰ مگاوات ساعت و نیروگاه گازی اسلام آباد غرب نیز با ۱۰۰ مگاوات ساعت انرژی الکتریکی زیر پوشش شرکت مدیریت تولید برق بیستون قرار دارند.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
رشد جهشی گلخانه‌های کرمانشاه