سرویس کرمانشاه _ نقشه راه توسعه سلامت استان شامل یک کتاب ” نقشه راه توسعه سلامت ۵ ساله استان ” و یک کتابچه “نگاه اجمالی بر نقشه راه توسعه سلامت ۵ ساله استان” به چاپ رسید. به گزارش کردپرس؛  مشاور و مدیر امور برنامه های رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه: کتاب ” نقشه راه توسعه […]

کتاب نقشه راه توسعه سلامت ۵ ساله کرمانشاه منتشر شد

سرویس کرمانشاه _ نقشه راه توسعه سلامت استان شامل یک کتاب ” نقشه راه توسعه سلامت ۵ ساله استان ” و یک کتابچه “نگاه اجمالی بر نقشه راه توسعه سلامت ۵ ساله استان” به چاپ رسید.

به گزارش کردپرس؛  مشاور و مدیر امور برنامه های رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه: کتاب ” نقشه راه توسعه سلامت ۵ ساله استان ” از ۴ بخش تشکیل شده است که این بخشها شامل کلیات نقشه راه توسعه سلامت ،عوامل تعیین کننده سلامت و برخی چالش های استان ، برشی از نقشه راه توسعه سلامت در حوزه های مختلف دانشگاه در افق ۵ ساله و بحران ها و نقشه راه در مقابله با آنها است.

دکتر دارابی عنوان کرد: اقدامات  اساسی در راستای تدوین این نقشه صورت گرفته که تشریح ضرورت نقشه راه توسعه سلامت استان برای مسئولین تمام حوزه ها، تشکیل تیم اجرایی در دانشگاه علوم پزشکی جهت پیگیری و ایجاد دبیرخانه نقشه راه توسعه سلامت استان در حوزه دفتر ریاست دانشگاه با مسئولیت اینجانب و دبیری دکتر بهزاد کرمی متین رئیس پژوهشکده سلامت از جمله اقدامات انجام شده در این خصوص است.

وی افزود: تشکیل تیمهای کارشناسی متناسب با حوزه های سلامت و انجام کار تیمی در حوزه های مذکور ،تشکیل شورای هماهنگی نقشه راه توسعه سلامت در سطح دانشگاه،تدوین قالب مشخصی برای گردآوری و تنظیم اطلاعات موجود ،جمع آوری داده های مورد نیاز از بخشهای مختلف دانشگاه و تدوین کتاب نقشه راه توسعه سلامت استان از دیگر اقدامات اساسی در این راستا می باشد.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی به عنوان مهمترین عامل در بهبود و توسعه سازمانها محسوب می‌شود و بهره‌گیری از برنامه‌های منسجم و اصولی مبتنی بر دانش علمی از مهمترین اقداماتی است که در سازمانها و جوامع بشری مطرح است .

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
بازار اسلام آباد غرب تعطیل شد

دارابی عنوان کرد: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با تلاش در راستای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در منطقه وسِیعی از غرب کشور ، تدوین نقشه راه توسعه سلامت به شکل علمی را سرلوحه کار خویش قرار داده تا بتواند در راستای آن مسئولیت‌های خطیر خود را تحقق بخشد .

وی تاکید کرد: برنامه‌ریزی مهمترین رکن مدیریت است وتلاش در جهت برنامه‌ریزی پایه‌ای‌ترین اقدام در مدیریت بهینه در سازمانها به شمار می‌رود که می‌بایست مدیران در بستر آن سازمان و در راستای آن برنامه های خود را هدایت نمایند.