مجرمان سایبری در فضای مجازی به دنبال فرصتی هستند تا بتوانند اقدامات مجرمانه خود را عملی کنند و گاهی کاربران با اشتباهات خود این فرصت را برای مجرمان فراهم می‌کنند./یکی از جرایمی که در فضای مجازی نسبتا زیاد اتفاق می‌افتد سوءاستفاده از اطلاعات شخصی و خانوادگی افراد می باشد که مجرمان از این اطلاعات برای […]

اطلاعات_شخصی و خانوادگی خود را در فضای_مجازی منتشر نکنید

مجرمان سایبری در فضای مجازی به دنبال فرصتی هستند تا بتوانند اقدامات مجرمانه خود را عملی کنند و گاهی کاربران با اشتباهات خود این فرصت را برای مجرمان فراهم می‌کنند./یکی از جرایمی که در فضای مجازی نسبتا زیاد اتفاق می‌افتد سوءاستفاده از اطلاعات شخصی و خانوادگی افراد می باشد که مجرمان از این اطلاعات برای ایجاد مزاحمت، اخاذی، تهدید ، هتک حیثیت و غیره استفاده کرده و مشکلات زیادی برای افراد ایجاد می‌کنند./برای جلوگیری از این گونه جرایم کاربران باید هنگام انتشار اطلاعات خود در فضای مجازی نهایت دقت را داشته باشند و قبل از انتشار اطلاعات در این فضا به تبعات آن بیاندیشند.

مجرمان سایبری در فضای مجازی به دنبال فرصتی هستند تا بتوانند اقدامات مجرمانه خود را عملی کنند و گاهی کاربران با اشتباهات خود این فرصت را برای مجرمان فراهم می‌کنند./یکی از جرایمی که در فضای مجازی نسبتا زیاد اتفاق می‌افتد سوءاستفاده از اطلاعات شخصی و خانوادگی افراد می باشد که مجرمان از این اطلاعات برای ایجاد مزاحمت، اخاذی، تهدید ، هتک حیثیت و غیره استفاده کرده و مشکلات زیادی برای افراد ایجاد می‌کنند./برای جلوگیری از این گونه جرایم کاربران باید هنگام انتشار اطلاعات خود در فضای مجازی نهایت دقت را داشته باشند و قبل از انتشار اطلاعات در این فضا به تبعات آن بیاندیشند.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
راه‌های فرار از تکرار دهه ۱۳۹۰/سرگردان مثل صنعت/قانون کار؛مبنای سه جانبه‌گرایی