علی اصغر اسدی مدیرموسسه خیریه وصال در حاشیه این مراسم درگفتگو با فرتاک نیوز گفت:این دستگاه به ارزش ۷۰۰میلیون ریال توسط موسسه خریداری و به بخش آزمایشگاه بیمارستان امام علی سرابله تحویل شد وی افزود:استقرار این دستگاه می تواند ضریب خطای آزمایشات را به شدت کاهش داده و منشاءخدمات ارزشمندی به بیماران شهرستان های چرداول سیروان […]

علی اصغر اسدی مدیرموسسه خیریه وصال در حاشیه این مراسم درگفتگو با فرتاک نیوز گفت:این دستگاه به ارزش ۷۰۰میلیون ریال توسط موسسه خریداری و به بخش آزمایشگاه بیمارستان امام علی سرابله تحویل شد

وی افزود:استقرار این دستگاه می تواند ضریب خطای آزمایشات را به شدت کاهش داده و منشاءخدمات ارزشمندی به بیماران شهرستان های چرداول سیروان و هلیلان شود.

 

 

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
کرمانشاهی‌ها، به زندان‌ کتاب هدیه دهید