تمام شرکت ها به دنبال افزایش بهره وری کارکنانشان می باشند. اما گاهی اوقات با شیوه های نادرست مدیریتی باعث کاهش بهره وری کارمندان میگردند، به همین دلیل ما در این مقاله قصد داریم ۷ گام مدیریتی جهت افزایش بهروری کارکنان ارائه دهیم. گام اول: تشویقی های مادی در کلیه سطوح سازمان تشویق های اقتصادی […]

تمام شرکت ها به دنبال افزایش بهره وری کارکنانشان می باشند. اما گاهی اوقات با شیوه های نادرست مدیریتی باعث کاهش بهره وری کارمندان میگردند، به همین دلیل ما در این مقاله قصد داریم ۷ گام مدیریتی جهت افزایش بهروری کارکنان ارائه دهیم.

گام اول: تشویقی های مادی در کلیه سطوح سازمان

تشویق های اقتصادی معمولاً در سطوح کارکنان ارشد صورت می گیرد در صورتی که تشویق کارکنان باید در کلیه سطوح سازمان قرار بگیرندو فقط نباید کارکنان ارشد مورد تشویق وحمایت قرارب گیرند بلکه باید این تشویق و حمایت برای کارکنان سطوح پایین تر هم صورت بگیرد. اگر کارمند شما با شور و نشاط و انگیزه باشد باعث موفقیت سازمان می گردد. شاید از نظر مدیریت این طرح هزینه بر باشد اما باعث پیشرفت سازمان میگردد.

گام دوم: ارائه بازخورد به صورت منظم

بازخورد یکی از مهارت های اساسی مدیریت است. از جمله ویژگی های این بازخورد اینست که باید کمک کننده، منظم و تشویق کننده باشد نه اینکه بازدارنده باشد و درجایی که کارمند از عملکرد صحیح فاصله دارد او را به سوی عملکرد درست و صحیح سوق دهد.

گام سوم: احترام به کارمندان و شغلی که انجام می دهند

احترام میتواند یک عامل انگیزشی ساده و قوی باشد در صورتی که فقدان آن اثر عکس دارد. کارمند باید احساس کند آن طوری که شایسته آن است کارش و خودش محترم شمرده میشوند و با این کار باعث میشود که سازمان یک قدم جلوتر برود و باعث موفقیت شرکت گردد.

گام چهارم: مطمئن شوید که تمام سطوح سازمان آموزش کافی را دریافت میکنند

سازمان ها بر روی این موضوع سرمایه گذاری زیادی می کنند اما در حالی که سوپروایزرها و مدیران میانی هیچ گونه تلاشی برای این موضوع ندارند. بیشتر کارمندان این آموزش ها را در مرحله پایانی شغل خود دریافت می کنند در صورتیکه آموزش در مرحله اولیه شغل مورد نیازتر و اثر بخش تر است.

گام پنجم: حمایت کارمندان زمانی که نیاز به حمایت شدید دارند

این حمایت ها میتواند به عناوین گوناگونی باشد مانند زمانی که کارمند عملکرد ضعیفی داشته و یا اینکه مورد انتقاد شدیدی قرارگرفته است و هیچ گاه نباید این حمایت از جانب مدیریت فراموش شود تا کارمند همیشه احساس خوبی داشته باشد و به سازمان وفادار باشد.

گام ششم: شناخته شدن کارمندان سطوح پایین تر سازمان

چیزی که در سازمان ها حتی بیشتر از مشوق های اقتصادی تاثیر گذار است این است که کارمندان توسط مدیریت در بخش های مختلف سازمان شناخته شوند. این موضوع نه تنها باعث تمرکز کارمند بر بهروری میشود بلکه منجر به ایجاد دستاوردهای گسترده ای در سازمان می شود.

گام هفتم: تصور کارمندان از سازمان به عنوان یک نهاد

هیچ چیز سریع تر از اینکه کارمندان ببینند مدیر ارشدشان به آنها احترام نمیگذارد اعتماد به نفس آن ها را کم نمی کند. کارمندان باید خود را عضوی از یک تیم تلقی کنند آنها چشمان تیز بینی دارند و دائماً در حال  مقایسه خود با دیگر همکارنشان هستند. برای کمک به ارتقا بهروری کارمندان بهتراست که کارمندان خود را عضوی از یک تیم بدانند تا متعهد عمل کنند.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
با افکار زیبا ، زندگیتان را تغییر دهید