چگونه ما انسان های بزرگ ، متوسط و کوچک را بشناسیم ؟؟؟ ( ابزاری ساده جهت سنجش سطح توسعه یافتگی ما انسانها در برخورد با دیگران همنوعانمان ) 💠 درس ١ انسان‌های بزرگ زودتر از دیگران سلام می دهند. انسان‌های متوسط در سلام کردن عجله‌ای ندارند. انسان‌های کوچک اما منتظرند دیگران به آن‌ها سلام کنند. […]

چگونه ما انسان های بزرگ ، متوسط و کوچک را بشناسیم ؟؟؟

( ابزاری ساده جهت سنجش سطح توسعه یافتگی ما انسانها در برخورد با دیگران همنوعانمان )

💠 درس ١
انسان‌های بزرگ زودتر از دیگران سلام می دهند.
انسان‌های متوسط در سلام کردن عجله‌ای ندارند.
انسان‌های کوچک اما منتظرند دیگران به آن‌ها سلام کنند.

💠 درس ٢
انسان‌های بزرگ اول فکر می کنند، بعد حرف می‌زنند.
انسان‌های متوسط اول حرف می‌زنند، بعد فکر می کنند.
انسان‌های کوچک اصلا فکر نمی‌کنند.

💠 درس ٣
انسان‌های بزرگ بدی‌های دیگران را فراموش می کنند.
انسان‌های متوسط خوبی‌های دیگران را فراموش می کنند.
انسان‌های کوچک قبول ندارند که چیزی را فراموش می‌کنند.

💠 درس ۴
انسان‌های بزرگ انتقادپذیرند.
انسان‌های متوسط انتقاد گریزند.
انسان‌های کوچک انتقاد ستیزند.

💠 درس ۵
انسان‌های بزرگ اشتباهات خود را جبران می‌کنند.
انسان‌های متوسط اشتباهات خود را تکرار می‌کنند.
انسان‌های کوچک اصلا قبول ندارند که در زندگی اشتباه می‌کنند.

💠 درس ۶
انسان‌های بزرگ به فکر حفظ جایگاه دیگران هستند.
انسان‌های متوسط فقط به فکر حفظ جایگاه خود هستند.
انسان‌های کوچک به فکر نابودی جایگاه دیگران هستند.

💠 درس ٧
انسان‌های بزرگ به فکر جلب رضایت خداوند متعال هستند.
انسان‌های متوسط به فکر جلب رضایت مردم هستند.
انسان‌های کوچک آنقدر از خود راضی‌اند که هیچ کس از آن‌ها راضی نیست.

💠 درس ٨
انسان‌های بزرگ خواسته‌های دیگران را تامین می‌کنند.
انسان‌های متوسط تقاضای تامین خواسته‌هایشان را توسط دیگران دارند.
انسان‌های کوچک خواسته‌هایشان را به دیگران تحمیل می کنند.

💠 درس ٩
انسان‌های بزرگ برای احقاق حقوق دیگران می‌کوشند.
انسان‌های متوسط فقط برای اثبات حقوق خود تلاش می‌کنند.
انسان‌های کوچک اما انگار فقط در تضییع حقوق دیگران پافشاری می‌کنند.

💠 درس ١٠
انسان‌های بزرگ کارشان را خوب انجام می دهند، اگرچه تشویق نشوند.
انسان‌های متوسط به‌شرط تشویق، کارشان را خوب انجام می‌دهند.
انسان‌های کوچک اما تا تنبیه نشوند، کارشان را درست انجام نمی‌دهند.

💠 درس ١١
انسان‌های بزرگ طبق برنامه عبادت می‌کنند.
انسان‌های متوسط بدون برنامه عبادت می‌کنند.
انسان‌های کوچک اصلا عبادت نمی‌کنند.

💠 درس ١٢
انسان‌های بزرگ انرژی فراوانی به شما می‌دهند.
انسان‌های متوسط نه انرژی می‌دهند و نه انرژی می‌گیرند.
انسان‌های کوچک اما انرژی فراوانی از شما می‌گیرند…..

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شاه بیت اصلاحات بودجه بود/ مجلس مانعگرانی اینترنت مردم شد