امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی در تمام زمینه‌ها، بخش کشاورزی نیز بی‌نصیب نمانده و با ورود تکنولوژی به این بخش، بعضی از عملیات زراعی آسان تر از گذشته شده است. پهپادها یک ابزار قابل اعتماد و هوشمند در کشاورزی هستند و در مزارع بزرگ و پیشرفته برای سم‌پاشی از پهپادها استفاده می‌شود. پیشنهاد می […]

امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی در تمام زمینه‌ها، بخش کشاورزی نیز بی‌نصیب نمانده و با ورود تکنولوژی به این بخش، بعضی از عملیات زراعی آسان تر از گذشته شده است. پهپادها یک ابزار قابل اعتماد و هوشمند در کشاورزی هستند و در مزارع بزرگ و پیشرفته برای سم‌پاشی از پهپادها استفاده می‌شود.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
پرداخت "زکات" برای کشاورزان در کرمانشاه هوشمند شد