سردار بهدانی فرد گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان اردکان با کار اطلاعاتی مخفیگاه متهم را که در شهرستان نیشابور دست به قتل زده بود شناسایی کردند. ماموران پلیس اردکان باهمکاری کارآگاهان پلیس نیشابور، قاتل فراری را در مخفیگاهش دستگیر کردند. پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید نظارت‌ بر روند ساخت و سازها در کرمانشاه […]

سردار بهدانی فرد گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان اردکان با کار اطلاعاتی مخفیگاه متهم را که در شهرستان نیشابور دست به قتل زده بود شناسایی کردند.

ماموران پلیس اردکان باهمکاری کارآگاهان پلیس نیشابور، قاتل فراری را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
پیوست‌های فرهنگی در شهر لحاظ خواهد شد